ECP İlaç
Web tabanlı bir uygulama olan ECP İlaç (Electronic Claim Processing), eczanelerde geri ödeme kurumları üyelerinin ilettiği reçetelere akıllı bir şekilde provizyon veren sistemdir. Sistem, akıllı ilaç kullanımı ve İTS’yi (ilaç takip sistemi) desteklemektedir. Sistemin içerisinde yer alan ilaç bilgi bankası, uluslararası sınıflandırmalara göre düzenlenmiş, en güncel ilaç bilgi bankalarındandır.

Kullanan portföylerden yola çıkarak edinilen veri, ECP İlaç’ın, geri ödeme kurumları için, ilaç giderlerinde sistem kontrolünden kaynaklı ortalama %22-%25 tasarruf sağladığını göstermiştir.


ECP İlaç Sistemi’nin Faydaları

Geri Ödeme Kurumu
 • İlaç ve operasyonel giderlerde tasarruf
 • Kural tabanlı yapısı ile doz, fiyat, genel medikal kurallar, uzmanlık, poliçe ve kişiye özel istisnaların kontrolü
 • Eşdeğer ilaç uygulamasını desteklediğinden poliçeler içerisinde eşdeğer ilaç kuralı tanımlanabilmesi
 • Güncel ilaç bilgi bankalarına erişim
 • İlaçta detaylı ve sınıflandırılmış veri toplanabilmesi sayesinde geri ödeme politikalarına yol gösterici ve stratejik karar oluşturmaya destek olan veri analizlerinin kolaylıkla yapılabilmesi
 • Risk değerlendirme aracı
 • Kolay entegre olması
 • Eczanelerin sistem kullanım eğitim gereksinimlerinin bulunmaması

Eczane
 • Erişim ve kullanım kolaylığı
 • Elektronik ortamda faturaların geri ödeme durum kontrolü
 • Geri Ödeme Kurumları ile kolay mutabakat
 • Ödenmeyen ilaç giderlerinin nedenlerini sistemden izleyebilme

Sigortalı
 • Provizyon işlemlerinde hız ve hataya kapalılıkla artan memnuniyet
 • Ödenmeyen ilaç giderlerinin nedenlerini anında öğrenebilme

CompuGroup Medical Bilgi Sistemleri A.Ş.Copyright © 2010 - 2011